Pro lékaře a pacienty

Ošetřujeme i pacienty užívající protisrážlivé léky (antikoagulancia,  antiagregancia, „léky na ředění krve“), např. Warfarin, Fraxiparine, Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Trombex, Clopidogrel, Zyllt, Anopyrin, Godasal, Stacyl, a jiné.

Těmto pacientům doporučujeme ještě před objednáním pročíst doporučení:

Odborné doporučení pro lékaře:

Michl, Petr a kol.: Pacienti s antikoagulační terapií v ordinaci stomatochirurga – schéma ošetření. Klinická farmakologie a farmacie 2020, 34(1), s. 16-18.

Ošetřujeme dále i pacienty užívající léky na „řídnutí kosti“ (osteoporózu), případně jiné kostní onemocnění. Jedná se zejména o tzv. bisfosfonáty a denosumab (obchodní názvy např. Bonviva, Bondronat, Adrovance, Fosavance, Prolia, Xgeva a jiné) – ovšem u těchto pacientů je nutná předešlá osobní konzultace, kterou si hradí pacient.

Před výkonem si prosím přečtěte „Souhlas s extrakcí zubu“.

Po výkonu si prosím přečtěte „Informace pro pacienta po vytažení zubu“.

* V případě, že nemáte RTG (OPG) snímek, zhotovíme ho u nás.

* Vždy je nutné pacientovi vystavit žádanku k vyšetření nebo výkonu.