Extrakce zubu

VYTAŽENÍ ZUBU, též extrakce zubu. Jedná se o rutinní chirurgický výkon v místním znecitlivění.

Ošetřujeme i pacienty užívající protisrážlivé léky (antikoagulancia, antiagregancia, „léky na ředění krve“), např. Warfarin, Fraxiparine, Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Trombex, Clopidogrel, Zyllt, Anopyrin, Godasal, Stacyl, a jiné.

Těmto pacientům doporučujeme ještě před objednáním pročíst doporučení „EXTRAKCE ZUBU A PROTISRÁŽLIVÉ LÉKY“.

Ošetřujeme dále i pacienty užívající léky na „řídnutí kosti“ (osteoporózu), případně jiné kostní onemocnění. Jedná se zejména o tzv. bisfosfonáty a denosumab (obchodní názvy např. Bonviva, Bondronat, Adrovance, Fosavance, Prolia, Xgeva a jiné – ovšem u těchto pacientů je nutná předešlá osobní konzultace, kterou si hradí pacient).

Před výkonem si prosím přečtěte „SOUHLAS S EXTRAKCÍ ZUBU“.

Po výkonu si prosím přečtěte „INFORMACE PRO PACIENTA PO VYTAŽENÍ ZUBU“.

Zákroky

Autotransplantace zubu

Autotransplantace zubu

Náhrada ztraceného zubu jiným vlastním ,,nepotřebným“ zubem.

Diagnostická excize

Diagnostická excize

Odebrání malého vzorku tkáně k histologickému vyšetření – biopsie.

Exstirpace zubní cysty

Exstirpace zubní cysty

Odstranění cystického vaku (“váčku”) a odstranění případné příčiny vzniku této cysty.

Extrakce zubu

Extrakce zubu

Vytažení kazem destruovaných zubů, zadržených zubů a zubních kořenů, přespočetných zubů.

Extrakce „zubu moudrosti“

Extrakce „zubu moudrosti“

Nebolestivé vytažení zaklíněného „zubu moudrosti“, též extrakce „osmičky“.

Frenulektomie

Diagnostická excize

Plastika podjazykové nebo retní uzdičky.

Preprotetická chirurgie

Preprotetická chirurgie

Výkony zlepšující retenci (držení) zubních náhrad (protéz) u bezzubých čelistí.

Resekce kořenového hrotu

Resekce kořenového hrotu

Odstranění zánětem postiženého hrotu kořene s retrográdním plněním kořenového kanálku.